Skip to main content

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Copyright message

 

Fotografier och annat bildmaterial

Samtliga bilder, projektbilder kan laddas hög upplösning. Upphovsrätten till arkivets innehåll ägs av Woodsafe Timber Protection AB, SE72595 Västerås. Alla rättigheter förbehålls. Det är inte tillåtet att ändra de bilder eller ljud- och videosekvenser som ingår i arkivet. Däremot får de laddas ned för att användas privat eller i media. För kommersiell användning krävs ett skriftligt förhandsmedgivande från Woodsafe Timber Protection AB. Genom att ladda ned och använda bilder och annat material accepterar användaren automatiskt ovanstående villkor. Du är skyldig att vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att tillse att det material Du väljer att utnyttja är fritt från virus, maskar, trojanska hästar och annat destruktivt innehåll. Användande av material från bildarkivet skall alltid innehålla bildens källa d.v.s. Woodsafe.

 

Varumärken

Om inte annat anges omfattas alla varumärken, företagslogon och symboler, såsom till exempel den symbol som visas nedan, av varumärkesrättigheter som ägs av Woodsafe Timber Protection AB.

 

Webbplats

Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska eller typografiska fel. Informationen på denna webbplats kan komma att ändras när som helst utan tidigare meddelande eller åtagande.

 

Kommentarer, frågor eller förslag

Observera att all information och alla icke efterfrågade förslag, idéer etc. kommer att behandlas som icke konfidentiella och utan varumärkesskydd. Genom att skicka in information ger Du Woodsafe Timber Protection AB obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, återge, visa, utföra, ändra, överföra och distribuera sådant material eller sådan information, och Du ger också Woodsafe Timber Protection AB rätt att utnyttja alla idéer, koncept, kunskaper eller tekniska lösningar som Du skickar till oss, oavsett syfte.