Hoppa till huvudinnehåll
image

Tried & Trusted worldwide

Woodsafe Timber Protection är ledande tillverkare av brandimpregnerade träprodukter i Skandinavien och en av ledande i Europa. Vår tillverkning drivs med energi från biobränsle i form av träpellets samt elektricitet från vår solenergianläggning som täcker hela vårt årsbehov. Woodsafe är den enda tillverkare av brandimpregnering som tillhandahåller producerat brandskyddsimpregnerat trä med egna resurser att också producera all energi som krävs. Att välja Woodsafe innebär ett stort steg närmare för byggherrarna att nå sina höga mål för hållbara och klimatsmarta byggnader.

 

I mer än 30 år har Woodsafe Timber Protection fokuserat på att inta position som vägledande tillverkare av brandimpregnering av träprodukter. Av branschen anses Woodsafe Timber Protection vara en av de ledande tillverkarna med en imponerande godkännandelista av certifierad prestanda och hundratals inspirerande projekt runt om i Europa, bland annat världens största ektak vid Gardermoens Pir Nord, Mjöstornet världens högsta trähus i Norge, flertalet flervåningshus t.ex. Frostaliden i Skövde, Cederhusen vid Europa största innerstadskvarter, Universeum dome vetenskapscentrum samt den svenska paviljongen, The Forest, World Expo Dubai 2020.

 

Vår tillverkning är certifierad enligt kvalitet och ledningssystem ISO 9001:2015 på samtliga 58st punkter och vårt systematiska miljöarbete för långsiktig hållbarhet är certifierat enligt ISO 14001:2015. Woodsafe Timber Protection innehar fullständig certifiering av samtliga våra produkter som Certificate of Constancy of Performande (CE) samt nationellt typgodkännandebevis enligt Boverkets byggregler samt Plan, -och Bygglagen (SFS 2010:900).

 

Omfattande brandprovningar av ledande institut runt om i världen, bland annat Sverige, Danmark, Storbritannien och USA, har visat att trä behandlat med Woodsafe PRO™ och Woodsafe Exterior WFX™ har mycket hög klassificering bl.a. EN13501-1, SP-Fire 105, EN13501-2 med flera. Samtliga typprovningar är genomförda hos ackrediterade instanser t.ex. RISE (f.d. Sveriges Provning och Forskningsinstitut), som utför typprovning, klassificering, fortlöpande övervakande tillverkningskontroll samt certifiering av vår produkt och företagets tjänster.

 

Vår produktion lyder under övervakande och fortlöpande tillverkningskontroll i enlighet med kraven i CPR 305/2011, Annex ZA, AVCP system 1 samt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) och 4 § 2 och 3 PBL samt Boverkets byggregler (BBR) 2:2, 5:231, 5:551, punkterna 2, 3, 4 och 6:21. För andra länders byggregler, kontakta kundtjanst@woodsafe.com eller konsultera en sakkunnig brandkonsult med erfarenhet av trä.

 

Årligen hanterar Woodsafe Timber Protection i samarbete med våra noggrant utvalda samarbetspartners fler än 1200 projekt som rör skolor, gymnasier, högskolor, sjukhus, sportarenor, offentliga byggnader, flervåningshus och fasader, samt inom transportsektorn och hustillverkningsindustrin m.m.