Hoppa till huvudinnehåll
img

Hur lång livslängd har brandskyddat trä?

Det byggs så det knakar med trä över hela Europa. I fotspåren av ökad efterfrågan på hållbara byggnadsverk och bostäder ställs arkitekter och brandkonsulter inför uppgiften att föreskriva hållbara material som uppfyller exteriöra brandtekniska krav så som fasadbeklädnad av trä på flervåningshus.

 

I Boverkets vägledning för Br1 byggnader anges obrännbara egenskaper eller godkända egenskaper enligt SP-Fire 105 vilket är är fullt möjligt att uppfylla för träfasadbeklädnad. Men vad berättar SP-Fire 105 om bruksklass egenskaper, det vill säga, är brandskyddsmedlet anpassat och lämpligt att använda för exteriör exponering? Svaret är kort och gott. Absolut ingenting!

 

Läs hela artikeln här